Бюлетень 1 для голосування на дистанційних річних загальних зборах